Java e projekteve u finalizua sot me prezantimin e HAPUR në shkollën Mileniumi i Tretë prej orës 8:30-11:00. Në hapësirën për shumë qëllime u ekspozuan punimet e një Jave, që nga e hëna, ditë Kur nisi Mësimi i Bazuar në Projekte. Punimet e shfaqura sot Ishin dëshmia më e mirë e Punës së mrekullueshme të nxënësve, të cilët falë nxitjes dhe mbështetjes së vazhdueshme të mësimdhënësve dhe Errësira stafit të shkollës tashmë kanë krijuar traditën e të nxënit përmes kësaj forme Mjaft frytdhënëse, si shprehje e një segmenti shumë të rëndësishëm për mësimnxënie. Gjithashtu, Tash e DISA vite në shkollë Kemi të ftuar nxënës dhe mësimdhënës nga shkolla të ndryshme të Kosovës, si formë e bashkëpunimit efikas. Kësaj ici në shkollë patëm mysafirë 8 nxënës dhe një mësimdhënëse nga Shkolla e gjelbër dhe po ashtu 8 nxënës dhe një mësimdhënëse nga Shkolla modèle, të dyja këto Shkolla të kryeqytetit. Si mësimdhënëset, ashtu Edhe nxënësit u shprehën të jenë ndarë shumë të kënaqur nga Errësira Kjo që panë gjatë një Jave të tërë. “Jemi krenarë që sadopak Mund të kontribuojmë me IDE të Tilla Edhe në shkollat e Tjera të Kosovës”, u shpreh në Fund koordinatorja e Mësimit të Bazuar në Projekte, ZNJ. Fitore Hoxha-Salihu, ZV. shkollës Mileniumi i Tretë. Vëllimet janě botuar nëpartneritet me universitetin e edukimit të mësuesve tëzurich-UT, Projekte ndërkombëtgare në arsim. agjencia zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim mbështeti financiarisht së bashku me këshillin e Europës botimin e manualeve. KY libër, Vëllimi i, Edukimi për Demokraci – materiale mbështetëse për mësuesit, është i pari në serinë e gjashtë vëllimeve. Në FAQEn parardhëse gjëndet një pamje e Përgjithshme e të gjashtë vëllimeve dhe e grupeve për të cilat ATO janě përgatitur.

Manualet përmbajnë njësi mësimore për të gjitha Nivelet e shkollimit dhe kanë si qëllim nxitjen dhe zhvillimin e qytetarisë Aktive, të bazuar në të mësuarit që ka në bazë pjesëmarrjen dhe detyrën. Karakteristikë e këtyre manualegve është se ATA janě Produkt i një Projekti Europian. Ideja dhe version i parë i pneu u zhvillua nga nga mësuesit e Bosnje-Herzegovinë, të cilët morën vetë pjesë në përgatitjen e manualeve.